vyrábějte si elektřinu sami

Vyhledávání

Projektování solárních zařízení

15.05.2009 21:32

Pro volbu správné velikosti solárního generátoru a vyrovnávacího akumulátoru je v první řadě určující:

  • možný energetický zisk z energie slunce (závislost na stanovišti a momentální ozáření sluncem)
  • zatěžovací charakteristika zařízení (elektrický příkon napájených spotřebičů, požadovaná doba provozu ve dne, v noci, za týden)
  • rozšířitelnost solárního zařízení připojením dalších modulů a zařízení

Pro normální potřebu stačí asi 250 Wh/den. Tuto potřebu vypočteme tak, že výkonovou náročnost spotřebiče násobíme denní dobou jeho zapnutí. Odběrové špičky nebo období špatného počasí s nedostatečnou výrobou solární energie pokrývají akumulátory. V připadě, že zařízení již nepostačuje, je možno jej bez problémů doplnit dalšími moduly.

Projektování těchto zařízení začíná kritickým přezkoumáním všech spotřebičů z hlediska nejvyšší možné úspornosti. Například energeticky úsporná žárovka Dulux firmy Osram PLC má při výkonu 10 W stejnou svítivost jako ovyčejná žárovka 60 W. Včetně předřadníku spotřebovává jen asi 12 W. Normální chladnička na 230 V s příkonem 80 W spotřebuje za den 1,2 kW. Speciální energeticky úsporná chladnička vystačí s 0,24 kW za den.

 

spotřebič jmen. výkon [W] proud [A] denní využití [h]
zářivka (12 W) - kompakt 4 0,5 3
zářivka (18 W) - kompakt 6 0,7 3
zářivka - trubicová 13 1,2 3
žárovka (stolní lampa) 15 1,3 3
žárovka 25 2,1 2
bodová halogenová svítilna 20/50 1,7/4,3 2
kazetový magnetofon 20 1,6 3
barevný televizor 42 3,8 3
ventilátor 15/30 1,3/2,6 8
vodní čerpadlo 60 5,0 1 až 4
poplachové zařízení <2 <0,1 12
spínací hodiny <1 <0,02 24
měnič v pohotovost. režimu 2 0,17 24
měnič v provozu 300 10 až 25 1 až 5
rozhlasový přijímač 40 3,5 1
kompresorová chladnička 50 3 až 6 8

 

Potřeba energie se vypočte podle seznamu spotřebičů z předchozí tabulky v následující tabulce:

 

přístroj počet [ks]
(A)
příkon [W]
(B)
využití [Wh/den]
(C)
práce [Wh/den]
(AxBxC)
světla 5 15 3 225
chladnička        
rozhl.přijímač        
...        

úhel sklonu

Proti denní spotřebě stojí práce (energie) přijatá ze slunečního záření. Její hodnota závisí především na výkonu použitého solárního modulu, ale i na roční době (zda je léto nebo zima), místě instalace (ve smyslu sever-jih) a na způsobu montáže modulu (na úhlu sklonu, zda je nebo není použito navádění).

Údaje a měření týkající se celkového záření se většinou vztahují na horizontální plochy. Protože slunce v nejsevernějších (a jižnějších) zeměpisných šířkách nikdy nestojí v zenitu, dostáváme při určitém sklonu solárního modulu vyšší hodnoty než v horizontální poloze.

Zpět

© 2008 Všechna práva vyhrazena.