vyrábějte si elektřinu sami

Vyhledávání

Základní pojmy

  • Monokrystalický křemík je křemík s jednotnou strukturou. Toho se dosahuje tím, že se monokrystal nechá vyrůst ve speciálních tancích za přesně řízených podmínek. Výsledkem je křemíkový ingot, který připomíná obrovskou nábojnici. Monokrystalický křemík je zdrojem pro výrobu solárních článků, ale také mikroprocesorů.

Takto vypadá monokrystalický křemík
Křemíkový ingot
 

  • Polykrystalický křemík vzniká lisováním odřezků křemíku. Vznikají ingoty, které už nemusí být kulaté, takže se lisují většinou do tvaru kvádru, který je mnohem lepší na další zpracování. Články polykrystalického křemíku mají sice nižší účinnosti (16 % oproti 20 % u monokrystalického), ale zase mají větší účinnost při osvětlení ze strany, takže jsou vhodnější pro instalace, které jsou nepohyblivé.
     

  • PN přechod: čistý křemík žádné napětí nevytváří. Proto je třeba udělat křemík obohacený a ochuzený, na jejichž rozhraní, tzv. PN přechodu, vzniká napětí. ingot je automaticky ochuzený křemík (typu P), který se napařuje vrstvou N.
     

  • kilowatt (kW) je jednotka energie. Jedna žárovka má spotřebu 40, 60 nebo třeba 100 W, rychlovarná konvice asi 2000 W. Pokud 100W žárovku necháte svítit hodinu, bude její spotřeba 100 Wh, spotřeba rychlovarné konvice 2000 Wh neboli 2 kWh. Pokud má elektrána výkon 47 kWp, dokáže za rok průměrně dodávat asi 47 kWh, což znamená, že dokáže napájet 23 rychlovarných konvic celý rok. Je třeba poznamenat, že rychlovarné konvice celý rok neběží. Vztaženo k počítačům, pokud má počítač příkon 250 W, dokáže taková elektrárna napájet celý rok 188 počítačů.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.